GIA CÔNG CÁN-DÁN VẢI, MÚT

CUNG CẤP PHỤ LIỆU

thông tin liên hệ
Ông Lê Hoàng Vấn

0938 032 738 - 0968 69 43 45

Dán vải long & mút (làm thú nhồi bông)

Dán vải long + mút (làm thú nhồi bông)
Dán vải long + mút (làm thú nhồi bông)
Dán vải long + mút (làm thú nhồi bông)
Dán vải long + mút (làm thú nhồi bông)
Dán vải long + mút (làm thú nhồi bông)
Dán vải long + mút (làm thú nhồi bông)