GIA CÔNG CÁN-DÁN VẢI, MÚT

CUNG CẤP PHỤ LIỆU

thông tin liên hệ
Ông Lê Hoàng Vấn

0938 032 738 - 0968 69 43 45

Dán vải 1680 & EVA (làm balo, túi xách)

Dán Vải 1680 + EVA (làm balo, túi xách)
Dán Vải 1680 + EVA (làm balo, túi xách)
Dán Vải 1680 + EVA (làm balo, túi xách)
Dán Vải 1680 + EVA (làm balo, túi xách)
Dán Vải 1680 + EVA (làm balo, túi xách)
Dán Vải 1680 + EVA (làm balo, túi xách)
Dán Vải 1680 + EVA (làm balo, túi xách)
Dán Vải 1680 + EVA (làm balo, túi xách)